Whisky

Edle dråper destilleres ukentlig og legges på fat fortløpende. Hvis du er over 20 år kan du skrive til oss i feltet under for å melde din interesse for hvordan det går med whiskyen

Precious drops are distilled weekly and racked to casks continuously. If you are above legal drinking age in your country, you can submit your email to us below, and stay updated on our progress

 

Whiskyutviklingen

Vi mener at det å ha et eget bryggeri gir oss en spesiell fordel når det kommer til å lage wash. Det å kunne kontrollere hvert aspekt ved bryggeprosessen gir oss en unik mulighet til å skape en wash som er akuratt slik vi vil ha den.

Washen blir destillert til low wines, or low wines destillert til hode, hjerte, og hale. Hjertet fylles på spesielt utvalgte fat, og new maken starter sin reise for å bli Norsk whisky.

Hvis du vil følge med på prosessen og utviklingen, samt få litt info om whiskyen før mange andre, kan du melde deg på under!

 

The whisky development

We believe that having our own brewery gives us a special edge when it comes to making the wash, and being able to control this aspect exactly to our liking is a unique possibility.

Our wash is distilled to low wines, and our low wines distilled to head, heart, and tail. Our heart is filled into specially selected casks and barrels, and the new make starts its journey to become a Norwegian Whisky.

If you would like to follow this process, and get some inside info about what is to come, sign up below!