Whisky

Edle dråper destilleres ukentlig og legges på fat fortløpende. Hvis du er over 20 år kan du skrive til oss i feltet under for å melde din interesse for hvordan det går med whiskyen

 

Whiskyutviklingen på Jernbaneveien

På Jernbaneveien 28 i Egersund brygges det wash som vi destillerer til low wines, og low wines destilleres til «new make». Vår «new make» legges på utvalgte fat og skal ligge i vår nye whiskyhall til modning i den overskuelige fremtid.

Ønsker å følge med på utviklingen av våre varer? Meld din interesse under!